Naše služby

Dělat věci jinak!

Firmy, turismus, reality, vizuální umění, městské trhy. O schopnosti přizpůsobit se a vyhovět různorodé klientele společnosti KAZAK svědčí široký rozptyl akcí nejrůznějšího typu a zaměření, za kterými od roku 2004 stojí.

KAZAK zajišťuje kompletní organizační a logistické pokrytí plánovaných akcí:

  • vyhledávání a pronájem vhodných lokací,
  • zajišťování veškeré výzdoby, kostýmů apod.,
  • instalaci celkového technického vybavení: osvětlení, nazvučení, signalizaci,
  • kompletní dodání cateringových služeb,
  • koncepci a zprostředkování doprovodného programu: hudby, divadla, tance, vystoupení…
thumb-inaguration

Společnost KAZAK nahlíží logistiku jako umění. Usiluje, aby jeho akce tvořené „na míru“ byly odlišné, překvapivé, stmelující. Cílem společnosti je „dělat věci jinak“ a tím se odlišit od nevybočujících a konvenčních eventů, se kterými se v České republice setkáváme až příliš často.

Marketing na míru
V oblasti grafického designu se KAZAK řídí především principem účinnosti. Jasný a přesný design i jeho obsah jsou úzce propojovány s komunikačními strategiemi a požadovanými cíli.
«„Dobře komunikovat znamená obracet se na cílové publikum s vhodnými sděleními.“»
 thumb-design

Metoda práce společnosti KAZAK je prostá.
Vychází z dokonalé znalosti širokého spektra komunikačních prostředků, které KAZAK zprostředkovává svým klientům jako souhrn kreativních a inovačních nástrojů dokonale přizpůsobených jejich potřebám a cílům.
Pro každý svůj projekt, od koncepce loga či webových stránek po vytvoření brožury či newsletteru, od nápadu po výtisk nebo umístění na web, uplatňuje KAZAK skutečný, konkretní a realisticky proces marketingu na míru.
Četné firmy jako L’Oréal, Le Bourgin, Lancôme, Golem, HR Partners, Royal Canin, Nexity, Orco Group tak společnosti KAZAK a jeho know how svěřily své reklamní kampaně vedené v České republice.
KAZAK, předchůdce a vzor
Na základě spolupráce s českou pobočkou společnosti SOPEXA zabývající se propagací francouzských potravinářských výrobků v zahraničí trvající od roku 2007, vnáší společnost KAZAK jako první do Prahy a následně i do Brna polozapomenutý koncept trhů organizovaných pod širým nebem, které z těchto měst vymizely před více než půl stoletím!
thumb-market

Trhů s bohatým tématickým zaměřením jako např. francouzských trhů, trhů středomořských chutí či trhů s víny, organizovaných na výjimečných místech se tradičně účastní široké spektrum prodávajících.

Trhy svým návštěvníkům vedle vlastního čtyrdenního prodeje (obrat se blíží 5 miliónům korun) nabízí i bohatý doprovodný program v podobě koncertů, ochutnávek, tance a vystoupení.

Na Francouzských trh pořádaný od roku 2009 na Malé Straně v Praze tak každoročně v červenci zavítá na 8000 návštěvníků!

Společnost KAZAK se díky své průkopnické koncepci a organizaci trhů může pochlubit v České republice jedinečnými zkušenostmi a dovednostmi v zemědělsko-potravinářské oblasti, a to:

  • administrativním a materiálním zajišťováním trhů konaných na veřejných prostranstvích,
  • poskytováním nezbytného materiálního vybavení (stánky, značení… ),
  • koordinací a jednáním s trhovci na lokální, oblastní i evropské úrovni,
  • kulturní kontakty k zajištění doprovodného programu,
  • kompletní komunikační a mediální podporou svých akcí.
thumb-guitar

Společnost KAZAK může na základě svých zkušeností s trhy pořádanými na veřejných i soukromých prostranstvích odborně reagovat na požadavky na propagaci zemědělsko-potravinářských produktů zákazníků z řad uzemně správních celků, obchodníku, restauratérů nebo i sdružení pěstitelů či výrobců.

Interested?

View our works or contact us!